nutrinkėti

nutrinkėti
nutrinkė́ti intr.; BsPIII47 žr. nutrinksėti: Ans nutrinkė́jo, t. y. nuvažiavo su bildesiu J. Vežimas nutrinkė́jo pakalnėn . Nutrìnka kažkas tolyn Trs. Kaip ažgiedojo gaidys, tai ir nutrinkė́jo velniai (ps.) Klt. Kur tie žirgeliai? – Keliu nutrinkėjo LLDI407(Slk).su trinkesiu nukristi: Pristavas, vapsvų geliamas, nutrinkėjo par šakas žemėn LTR(Ds). \ trinkėti; atitrinkėti; įtrinkėti; ištrinkėti; nutrinkėti; patrinkėti; partrinkėti; pratrinkėti; sutrinkėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • atitrinkėti — atitrinkėti, atitrìnka (atìtrinka KŽ), ėjo Pn, attrinkėti; N, ST582 žr. atitrinksėti: E, Vaclavas kad atitrìnka grūšių valgyt! Pc. Ko čia atjojo, atatrinkėjo mano tėvulio dvarelin (d.) Prng. Kad jau attrinka, kad jau atbilda žirgas, kaklą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištrinkėti — intr. žr. ištrinksėti: 1. Rtr Ar jau ištrinkėjo bernas daktaro Ds. ║ I su trinkesiu iškristi. 2. Š, Rtr. trinkėti; atitrinkėti; įtrinkėti; ištrinkėti; nutrinkėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nudardaliuoti — intr. nutrinkėti, dardant nuvažiuoti: Kana kaip čia per gruodą nudardaliuosim turgun! Km. dardaliuoti; nudardaliuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nugliungėti — intr. nudundėti, nutrinkėti, nubildėti: Visas būrys nuaidėjo, nugliungėjo Lkv. gliungėti; nugliungėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nugriaudėti — 1 nugriaudėti intr. 1. griausmui nueiti: Kraštais nugriaudėjo, ale pas mum nelijo Slm. | refl.: Girdėjau, kap šiandien nusigriaudėjo Kpč. 2. nuaidėti, nutrinkėti: Jau keliasi saulė pro mėlyną klonį, nugriaudėjo kalnais verpetai raudoni V.Myk Put …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • partrinkėti — žr. partrinksėti: Partrinkėjo, parbildėjo visa veselija namo Ėr. trinkėti; atitrinkėti; įtrinkėti; ištrinkėti; nutrinkėti; patrinkėti; partrinkėti; pratrinkėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patrinkėti — 1. NdŽ, DŽ1, LLDII27(An) žr. patrinksėti 1: Tiltas patrinkėjo, miltai pabirėjo NS216. | impers.: Griuvo bolkis, tai kad patrìnkėjo Sb. Einu aš palei sodą, – kad patrìnkėjo, papyškėjo! Kp. ║ Kad patrìnkėjo griaustinis, net krūptelėjau Sb.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pratrinkėti — intr. praeiti (apie triukšmą, kalbas): Iš pradžių smarkiai šnekėjo, o dabar viskas pratrinkėjo Snt. trinkėti; atitrinkėti; įtrinkėti; ištrinkėti; nutrinkėti; patrinkėti; partrinkėti; pratrinkėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sutrinkėti — intr. 1. NdŽ, KŽ, DŽ1 žr. sutrinksėti: Kad nesutrinkėtum žemė einant J. Subildėjo, sutrinkėjo ritami medžiai Pžrl. Išgirdau – tik sutrinkėjo, supyškėjo kažin kas trioboj Pnd. Sutrinkėjo, subildėjo – svočia atvažiavo LTR(Šn). Tiltas sutrinkėjo,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • trinkėti — trinkėti, trìnka (trìnki K.Būg, NdŽ, KŽ, trìnkia K), ėjo intr. K, Rtr, Š, BŽ105, DŽ, FrnW, NdŽ, Skp; R, MŽ, trìnkėti, ėja, ėjo Kp, Sb, Slm žr. trinksėti: 1. Kad aš ėjau par svirnelį, svirno grindys trìnka JV631. Ei trinka bilda kieme grįsti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”